Jedlovec Mertensův

Tsuga mertensiana

Jedná se o vzácněji se vyskytující druh než jedlovec kanadský. Je to jemně rozvětvený, kuželovitý strom s větvičkami načechranými a nápadně namodralými. Jehlice jsou bledší než u tsugy kanadské, která je nejčastěji pěstovaným druhem.