Buk lesní, převislý

Fagus sylvatica „Pendula“

Převislá forma buku lesního dorůstá výšky 16 m. V našem parku můžete vidět další buky: buk lesní který dorůstá výšky 45 m, buk lesní Atropurpurea dorůstající výšky 35 m a mající velké červené listy. Vysazen do parku byl na podzim roku 2015. Buk lesní panašovaný Roseomarginata roste velmi pomalu. Starší buky v našem parku jsou staré kolem 250 let. Převislá forma buku je obloukovitá, postranní větve vodorovně odstávají a tvoří malebné převisy až k zemi. Na kmeni takovýchto velikánů je někdy vidět jakýsi “schod”, který odhaluje, jak vlastně převislá forma buků vzniká. Na vybrané mladé podnože rovného buku lesního totiž bývají roubovány korunky převislých buků. Někdy se pak stane, že podnož tloustne pomaleji nebo naopak rychleji než naroubovaná koruna a na stromu je to už navždy vidět. První zmínka o něm je z roku 1836.