Naše daguerrotypie

Skupinový portrét rodiny hraběte Karla Chotka a jeho přátel

Snímek byl vytvořen v Mnichově, v neděli 4. listopadu 1839. Hrabě Chotek se na něm sklání ke své manželce Marii, po jeho pravici stojí jejich nejstarší syn Antonín, na levé straně vidíme Emanuela a před nimi, bokem k fotografovi, sedí nejmladší syn Bohuslav. Portrétování rodiny domluvil Emanuel Chotek, který se tehdy o tuto technickou novinku velmi zajímal. Mimochodem, daguerrotypie je první v praxi používaná fotografická technika s obrazem vytvořeným amalgamem stříbra. Byla nazvána na počest svého tvůrce Louise Jacquese Daguerra, který svůj objev poprvé zveřejnil 19. srpna 1839 v Paříži. Zde vidíte reprodukci daguerrotypie, která se nachází ve fotografických sbírkách Státního zámku Velké Březno. Tento snímek je nejen nejstarší fotografií našeho souboru, ale zároveň patří mezi nejstarší dochované portrétní fotografie na světě. Jedná se tedy o naprostý unikát, vystaven tedy bývá pouze výjimečně.

Výstava daguerrotypie dne 2. 11. 2019 — Česká televize.